Sivrihisar Eğitim Vakfı

Hakkımızda

Anasayfa » Hakkımızda

logo header - Hakkımızda

Kısa adı S.E.V. olan “Sivrihisar Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı” Açılımda:

A- Eğitim: Sivrihisar ezelden beri eğitime verdiği önemle tanınır. Bunu da coğrafyasında yetiştirdiği ünlü isimlerle de ispatlamıştır.

B- Kültür: Tarih süresince pek çok medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Sivrihisar Ana Kraliçe Kıbele’nin ve Kral Midas’ın yurdu olup, tarihi kral yolunun önemli noktalarından birisidir. Topraklarında yetişen Yunus Emre, Nasrettin Hoca, Aziz Mahmut Hüdayi, Hızır Bey Çelebi gibi pek çok âlim filozof düşünür ve devlet adamlarının yetiştirmesini sağlamış. Osmanlı imparatorluğu döneminde ilçede 7 medresenin varlığı, kültürel zenginliğin ölçüsüdür.

C- Dayanışma: Vakfımız kuruluş anlamında belirtildiği gibi birlik ve beraberliği sağlayıp, kazancımızın ilçemizin her dalda kalkınması ve yaşayan insanlarımızın refah seviyesinin yükselmesine yardımcı olmalıdır.

Vakfın Kazanımları – Kuruluşundan hemen sonra:

• 1992-1993 Eğitim yılında hizmete giren SEV Anadolu Lisesi fiziki yetersizliği nedeniyle yeni bir okul yapımı gündeme gelmiş olup, hayır sahibi vakfımız Yönetim Kurul Üyemiz Muzaffer Demir’in maddi katkılarıyla 15 derslikli 14.06.2005 de temeli atılıp, çok kısa bir sürede 20.09.2006 tarihin de eğitim hizmetine yeni binasında başlamıştır.

• Okulumuzun ihtiyacı olan öğrenci yurdu, yine yönetim kurul üyemiz ATIŞKAN Ailesi tarafından 20.07.2007 de temeli atılıp 13.08.2008 yılında hizmete giren öğrenci yurdu 300 öğrenci kapasiteli modern bir yapıya sahiptir.

2000-2001 yılından bu yana devam etmekte olan bu başarılı Üniversite öğrencilerimize ödenmekte olan, karşılıksız burs yardımı imkanını sağlayan hayır sahibi ve eğitim gönüllüsü hemşehrileri ve dostlarımıza şükranlarımızı sunarız.

Tarihçesi: Merkezi Eskişehir’de ve Sivrihisarlıların kurduğu bir vakıftır. Vakıf senedi Eskişehir Mahkemesinin 19.07.1991 tarih ve 1991/484-530 E. Ve K. Kararı ile tescili müteakip, 1 Eylül 1991 tarih ve 20978 sayılı Resmi Gazete ile ilan edilmiştir.

Vakfın amacı: Özet olarak, Türk eğitim ve öğretimine katkıda bulunmak, tüm hemşeriler arasında yardım ve sosyal dayanışmayı, birlik ve beraberliği sağlamak, her konuda birlikte hareket etmektir. Ayrıca Kültürel değerleri tanıtmak, gelecek kuşaklara aktarmak ve Sivrihisar’ın her alanda çıtasının yükselmesini sağlamaktır.

Vakfın Kurucuları: 50 kişidir. Kuruculardan ve fikir babası Hüseyin Atilla Şamdan yaklaşık 9 yıl vakfın başkanlığını yapmıştır.

Kuruluştaki Geçici Yönetim Kurulu: H. Atilla Şamdan (Başkan), Mehmet İnci (Bşk. Yard.), merhum Mustafa Kıdan, M. Ali Görener, Hamdi Yaşar Özgeneci, Niyazi İrfan Ünver, Gürkök Yüzügüllü, Mehmet Hayati Erdemgil ’den müteşekkildi.

Diğer Kurucu Üyeler: Mehmet Ali Görenler, Abdullah Güleser Benuğur, Ali Bülent Altın, Adnan Erdoğdu, Akın Çamoğlu, Ata Gürbüz Çörtoğlu, Bekir Ekrem Balcılar, Sıdıka Beyhan Dümrek, Burhanettin Erbay, Erdal Tabak, Erdal Tezgören, Ersoy Canküyer, Fatma Nilgün Kutlu, Gürbüz Durul, Güzel Yavuz Besler, Hamdi Çıngır, İbrahim Yazıcıoğlu, İhsan Sarıkardaşoğlu, İmdat Kara, Kazım Emre Atışkan, Latife Berrin Erbay, Mehmet Erkan Besler, Merih Mustafa Usluer, Mustafa Akkoyun, Mustafa Barış, Muzaffer Kozanlıoğlu, Muzaffer Yalçın Çamoğlu, Muzaffer Yastıkçı, Nilgün Keskiner, Necdet Visalettin Sönmez, Orhan Keskin, Özkan Bulgu, Süleyman Sırrı Eroğlu, Şan Özalp, Ünal Akkoyun, Yaşar Özgül, Yavuz Gülerce, Mehmet Kamil Biçerli, Mehmet Hamdi Sarıkardaşoğlu, Mithat Yüzügüllü ve Hüseyin Taşar’ dır.

Atilla Şamdan’ın başkanlığı döneminde Sivrihisar İslami İlimler Vakfına ait bulunan pansiyon binası, vakıf adına Merih Usluer’in teknik sorumluluğunda elden geçirilmiş, okul olacak şekilde dizayn edilmiş “SEV Anadolu Lisesi” 1994 yılında Sivrihisar Belediye Başkanı İbrahim Demirkol’un da katkılarıyla açılmıştır. Mehmet Kamil Biçerli’nin maddi yardımları olmuştur.

Sivrihisar Eğitim Vakfı’na Hacı Yunus Besler İstanbul yolundaki değerli tarlasını bağışlamış, buraya elektrik getirilmiş, sondajla su temin edilmiş ve ağaçlandırılmıştır. Gayesi cümlesinden olarak sosyal faaliyetlerde bulunmuştur.

Vakıf Başkanları sırası ile: H. Atilla Şamdan, Av. Mehmet İnci, Yavuz Besler, merhum Erkan Besler ve 2006 yılından Şubat 2021 tarihine kadar Naci Şakar vakıf başkanlığı yapmıştır.

Vakıf, Eskişehir’deki hayırsever hemşehrilerimizi Sivrihisar’da okul, yurt binaları yapmaları yönünde teşvik ederek, ilçemizin yeni eğitim kurumları kazandırılmasına, aynı şekilde, vakfın onursal başkanı merhum Necdet Visali Sönmez tarafından, Sivrihisar Belediyesine Cenaze Nakil aracının hibe edilmesine vesile olmuştur. Vakıf, SEV Anadolu Lisesinin okul ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmuş, eğitim-öğretime önemli katkılarda bulunmuştur. Sivrihisar’ın tanıtımına önem vererek, her fırsatta tanıtım etkinliklerinde bulunmuştur. Vakfın bu güne kadar verdiği eğitim bursu 1650’ye ulaşmıştır.

YÖNETİM KURULU

Site link